041 Kód jazyka

Definice:

Pole obsahuje kódované informace o jazyku dokumentu. Používejte i pro jazyk obsahu, resumé, rejstříků i doprovodného materiálu. Opakovatelné pro každý jazyk.

Indikátory:

První indikátor (indikátor překladu) 0 Popisná jednotka není/neobsahuje překlad
1 Popisná jednotka je nebo obsahuje překlad
Druhý indikátor # Hodnota kódů je převzata z kódovníku MARC (default)
7 Zdroj kódů je uveden v podpoli $2 (nepoužívat)

Seznam polí:

a Kód jazyka textu
b Kód jazyka resumé nebo abstraktu/dialogových titulků nebo podtitulků
d Kód jazyka zpívaného nebo mluveného slova
e Kód jazyka libreta
f Kód jazyka stránky či stránek obsahu
g Kód jazyka doprovodného textu jiného než libreta
h Kód jazyka originálu a/nebo předlohy pro překlad
2 Zdroj
6 Propojení polí v jiném písmu
8 Propojení souvisejících polí

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<