040 Zdroj katalogizace

Definice:

Pole obsahuje údaje o zpracovateli záznamu a použitých pravidlech.

Indikátory:

Indikátory nejsou definovány.

Seznam polí:

a Agentura zajišťující původní katalogizaci
b Jazyk katalogizace
c Agentura převádějící záznam do strojem čitelné podoby
d Agentura, která záznam modifikovala
e Použitá pravidla popisu
9 Úplnost záznamu


Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<