028 Nakladatelské číslo

Definice:

Toto pole obsahuje formalizovaná nakladatelská čísla, používaná pro zvukové záznamy, videozáznamy,
hudebniny a další dokumenty související s hudebními díly. Nakladatelská čísla, uváděná v záznamu v
neformátované podobě, se zapisují do pole 500 (Všeobecná poznámka). Čísla, která se považují za skladová, se zapisují v poli 037 (Zdroj akvizice). V případě pochybností se dává přednost polím 500 a 037.

Indikátory:

První indikátor 0 Vydavatelské číslo - je číslo používané k identifikaci popisné jednotky nebo seriálu,
které vydavatel přidělil zvukové nahrávce, straně zvukové nahrávky, části zvukové nahrávky nebo více
zvukovým nahrávkám, vydaným jako soubor

1 Číslo výrobní matrice - identifikujce matrici, ze které se dokument lisoval
2 Číslo tiskové matrice
3 Jiné číslo hudebního díla
4 Číslo videozáznamu
5 Jiné nakladatelské číslo

Druhý indikátor(Poznámka/vedlejší záhlaví)
0 Negeneruje se poznámka a vedlejší záhlaví
1 Generuje se poznámka a vedlejší záhlaví
2 Generuje se poznámka, bez vedlejšího záhlaví
3 Generuje se vedlejší záhlaví, bez poznámky

Seznam polí:

$a Nakladatelské číslo (NO)
$b Zdroj (NO))
$6 Propojení polí v jiném písmu (NO)
$8 Propojení souvisejících polí (O)


Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<