024 Jiná standardní čísla

Definice:

Toto pole obsahuje standardní čísla nebo kódy, jež nemohou být uvedeny v polích 020 (ISBN),
022 (ISSN), 027 (Standardní číslo technické zprávy) atd. Typ standardního čísla nebo kódu je
identifikován na první pozici indikátoru či v podpoli $2 (Zdroj).

Indikátory:

První indikátor (Typ standardního čísla či kódu) 0 Mezinárodní standardní kód záznamu (ISRC)
1 Univerzální kód produktu (UPC)
2 Mezinárodní standardní číslo hudebniny (ISMN)
3 Mezinárodní číslo EAN
4 Identifikátor seriálové jednotky a příspěvku (SICI)
7 Zdroj specifikován v podpoli $2
8 Nespecifikovaný typ standardního čísla či kódu

Druhý indikátor (Indikátor rozdílnosti) 0 Bez rozdílů
1 Rozdíly

Seznam polí:

$a Standardní číslo nebo kód (NO))
$c Dostupnost (NO)
$d Další kódy následující za standardním číslem nebo kódem (NO)
$z Zrušené/neplatné standardní číslo nebo kód (O))


Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<