020 $b Zrušené/chybné ISBN

Definice:

ISBN, o kterém bylo zjištěno, že bylo popisné jednotce přiděleno omylem, nebo je chybné.
Stejné ISBN může být přiděleno dvěma různým dokumentům, a proto je dodatečně zrušeno, nebo je ISBN nesprávně vytištěno.

Způsob zápisu:

Podle české praxe zapište bez iniciál ISBN a se spojovníky. Vysvětlivku zapište do kulaté závorky

Příklady:

8O-1730-007-11

Poznámky:

Pramen popisu: Dokument jako celek
Závaznost: Povinné
Literatura: MARC21 020/1-3,KAT s.27
Poznámka: V KP-win se neprovádí kontrola správnosti zápisu.

Odkazy:

$a ISBN

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<