020 $a ISBN

Definice:

International Standard Book Number – Mezinárodní standardní číslo knihy,
které přiděluje v každé zemi pověřená agentura a je jednoznačnou identifikací popisné jednotky (titulu).

Způsob zápisu:

Zapište přesně tak, jak je uvedeno v dokumentu (včetně pomlček).
Vysvětlivku zapište do kulaté závorky.

Příklady:

80-7121-039-0 (sv. 1 ; brož.)
80-7121-084-6 (sv.2 ; brož.)

Poznámky:

Pramen popisu: Dokument jako celek
Závaznost: Povinné
Poznámka: V KP-win se provádí kontrola správnosti zápisu.

Odkazy:

$z Zrušené/chybné ISBN

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<