020 Mezinárodní standardní číslo (ISBN)

Definice:

International Standard Book Number – Mezinárodní standardní číslo knihy, které přiděluje v každé zemi
pověřená agentura a je jednoznačnou identifikací popisné jednotky (titulu). Opakovatelné je pouze v případě, že se liší v poznámce (vázaný a brožovaný výtisk).

Indikátory:

Nejsou definovány.

Seznam polí:

a ISBN
c Dostupnost
z Zrušené/chybné ISBN
6 Propojení pole v jiném písmu
8 Propojení souvisejících polí


Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<