008 Údaje pevné délky

Definice:

Toto pole nemá žádné indikátory a podpole; údaje jsou definovány pozičně v závislosti na typu dokumentu.
Popisy údajů definovaných na pozicích 008/18-34 jsou rozděleny do sedmi samostatných oddílů v konfiguracích daných typem dokumentu: 

 

  • knihy (BK)
  • počítačové soubory (CF)
  • mapy (MP)
  • hudba (MU)
  • pokračující zdroje (CR)
  • vizuální dokumenty (VM)
  • smíšené dokumenty (MX).

 

V programu se nastavuje ve speciálním formuláři.

 


Indikátory:

Indikátory nejsou definovány

Seznam pozic společných pro všechny typy dokumentů:

00 - 05
Datum uložení do souboru - Šest znakových pozic specifikuje datum, kdy byl záznam
poprvé uložen ve strojem čitelné podobě. Datum se uvádí ve formě rrmmdd (rr=rok, mm=měsíc, dd=den). Pole 008/00-05 je obvykle generováno systémem.
06
Typ data/Publikační status - Jednoznakový abecední kód označuje typ data uvedeného na znakových pozicích
008/07-10 (Datum 1) a 008/11-14 (Datum 2). U většiny záznamů je datum odvozeno z údajů pole 260, pole 362 nebo z polí poznámek.
07 - 10
Datum 1 - Tyto znakové pozice obsahují datum specifikované kódem na pozici 008/06 (Typ data/Publikační status).
Určování dat na pozicích 008/07-10 se provádí současně s volbou kódu na pozici 008/06.
11 - 14
Datum 2 - Tyto znakové pozice obsahují datum specifikované kódem na pozici 008/06 (Typ data/Publikační status).
Určování dat na pozicích 008/11-14 se provádí současně s volbou kódu na pozici 008/06.)
15 - 17
Místo vydání, produkce nebo realizace - Dvou- nebo tříznakový abecední kód označuje místo vydání,
produkce nebo realizace. Volba kódu se obvykle odvozuje z informací uvedených v poli 260 (Nakladatelské údaje).
35 - 37
Jazyk - Tříznakový abecední kód označuje jazyk popisné jednotky. Volba kódu vychází z dominantního jazyka popisné jednotky.
38
Modifikace záznamu - Jednoznakový abecední kód označuje, zda je nějaký údaj v bibliografickém záznamu modifikací
informace vyskytující se v katalogizované jednotce nebo zda byl určen k zápisu do strojem čitelného záznamu.
39
Zdroj katalogizace - Označuje původní katalogizační zdroj záznamu. Jestliže je zdroj katalogizace znám, informace o něm se uvádějí v podpoli $a pole 040.


Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<