Datum posledního zpracování

Definice:

Pole obsahuje 16 znaků určující datum a čas poslední transakce záznamu. Datum a čas slouží jako
identifikátor verze záznamu. Údaje se uvádějí ve formě předepsané normou Representation of Dates
and Times (ISO 8601). Datum požaduje 8 číselných znaků ve tvaru yyyymmdd (4 pro rok, 2 pro měsíc a 2 pro den).
Čas požaduje 8 číselných znaků ve tvaru hhmmss.f (2 pro hodinu, 2 pro minutu, 2 pro sekundu a 2 pro desetinné místo sekundy, včetně desetinné tečky. Užívá se 24 hodinový interval (00-23). Datum, kdy byl záznam poprvé uložen ve strojem čitelné podobě, se uvádí v poli 008/00-05. Toto datum se nikdy nemění.

Indikátory:

Indikátory nejsou definovány.


Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<