003 Identifikátor kontrolního čísla


Pole obsahuje kód agentury, jejíž systémové kontrolní číslo je uvedeno v poli 001 (Kontrolní číslo).
Kódy organizací, s výjimkou organizací v Kanadě, se přebírají z MARC Code List for Organizations,
který spravuje Library of Congress. Kódy kanadských organizací se přebírají z kódovníku Symbols and
Interlibrary Loan Policies in Canada, spravovaného v National Library of Canada. Ze strany agentury
musí být zajištěno, aby při každé změně čísla v poli 001 byl i kód v poli 003 ve vztahu k němu vždy aktuální.

Indikátory:

Indikátory nejsou definovány.


Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<