001 Kontrolní číslo

Definice:

Pole obsahuje kontrolní číslo, které záznamu přiděluje instituce při jeho vytváření, využívání nebo distribuci. Pro účely výměny by organizace,která výměnu provádí, měla poskytnout výměnným partnerům dokumentaci o struktuře kontrolního čísla a vstupních konvencích. Kód instituce, přidělující záznamu kontrolní číslo v poli 001, je uvedeno v poli 003 (Identifikátor kontrolního čísla). Organizace přijímající záznam smí, pokud je to vhodné, přesunout vstupní kontrolní číslo z pole 001 (a jeho identifikátor z pole 003) do pole 035 (Systémové číslo), 010 (Identifikační číslo Library of Congress) nebo 016 (Identifikační číslo národní bibliografické agentury) a vložit do pole 001 vlastní systémové kontrolní číslo (a jeho identifikátor do pole 003).

Indikátory:

Indikátory nejsou definovány.

Seznam polí:

Podpole nejsou definována.


Převzato z publikace MARC21 Bibliografický formát 1 a 2, Národní knihovna ČR, 2003, ISBN 80-7050-427-7

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<