Články

260 Nakladatelské údaje

Definice:

Toto pole obsahuje nakladatelské údaje: místo vydání, nakladatel a rok vydání.
U nezverejnených materiálu se uvádí pouze rok vydání. Celé pole je opakovatelné u více nakladatelu a míst vydání.

Indikátory:

První indikátor (Poradí nakladatelských údaju) # Neuvádí se
2 Docastný nakladatel
3 Soucastný nakladatel

Seznam polí:

a Místo vydání
b Jméno nakladatele
c Datum vydání

>> Nápověda pro editaci záznamu v systému Verbis <<